Taglib trong JSP

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi thường được sử dụng. Nó có hỗ trợ cho rất nhiều nói chung,như sử dụng để lặp và các biểu thức điều kiện… Cú pháp của taglib directive là:

<%@ taglib prefix="prefixOfTag" uri="uriOfTagLibrary" %>

Các tiền tố được sử dụng để phân biệt các thẻ taglib tùy vào mỗi thư viện khác nhau. Tiền tố được thêm vào phía trước của thẻ. Mỗi thẻ taglib trong jsp phải có một tiền tốtất là prefix.

URI là đường dẫn thư viện cho Tag Library.

Taglib trong JSP

 

Bạn có thể đặt bất kỳ tên tiền tố(prefix), nhưng nó phải là duy nhất.

Sử dụng taglib Directive

Để sử dụng JSTL trong ứng dụng của bạn, bạn phải có thư viện tất là file jstl.jar trong ứng dụng web của bạn và đặt nó ở /WEB-INF/lib.. Tải file chuẩn .jar từ Apache taglib.

Có rất nhiều thư viện JST readymade có sẵn mà bạn sử dụng để làm cho ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn. Sau đây là một nhóm thư viện khác nhau của các thư viện JST:

  1. Core Tags – URI → http://java.sun.com/jsp/jstl/core
  2. Formatting Tags – URI → http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt
  3. SQL Tags – URI → http://java.sun.com/jsp/jstl/sql
  4. XML Tags – URI → http://java.sun.com/jsp/jstl/xml
  5. JSTL Functions – URI → http://java.sun.com/jsp/jstl/functions

Bạn có thể kiểm tra Thư viện JST đầy đủ ở đây: Apache taglib API.

 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x