Toàn tập xử lý Validation trong SPRING.

1. Overview

Khi bạn code 1 dự án nào đó, dự án cá nhân hoặc là dự án làm team. Khi gặp các tình huống người dùng nhập dữ liệu và việc của chúng ta là kiểm tra dữ liệu đó có đạt tiêu chuẩn để lưu vào CSDL. Trong JAVA web có rất nhiều cách. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ thư viện Validation Basics cực kì hiệu quả được xây dựng sẵn.

2. Điều kiện tiên quyết

Thư viện maven dependency .

<dependency><groupId>javax.validation</groupId><artifactId>validation-api</artifactId><version>2.0.0.Final</version></dependency>

3. Xây dựng Model

3. Xây dựng Controller

4. Test

Sử dụng postman để trả về kết quả.

respon trả về

Như vậy chúng ta đã Validate được dự liệu khi người dùng nhập vào.

5. Tổng hợp kiến thức


The annotations
Tác dụng

@NotNull


Xác nhận rằng giá trị thuộc tính chú thích không phải là null

@Size 


Xác nhận rằng giá trị thuộc tính chú thích có kích thước giữa các thuộc tính min và max; có thể được áp dụng cho các thuộc tính
StringCollectionMap

@Min 


Xác thực rằng thuộc tính chú thích có giá trị không nhỏ hơn thuộc tính value
@Max
Xác thực rằng thuộc tính chú thích có giá trị không lớn hơn thuộc tính value


@Email

Xác thực rằng thuộc tính chú thích là một địa chỉ email hợp lệ

@NotEmpty


Xác nhận rằng tài sản không rỗng hoặc trống; có thể được áp dụng cho các giá trị String, Collection, Map hoặc Array

@NotBlank 

Chỉ có thể được áp dụng cho các giá trị văn bản và xác thực rằng thuộc tính không phải là null hoặc khoảng trắng

@Positive and @PositiveOrZero 


Áp dụng cho các giá trị số và xác nhận rằng chúng hoàn toàn dương hoặc dương bao gồm 0

@Negative and @NegativeOrZero 


Áp dụng cho các giá trị số và xác nhận rằng chúng là âm hoàn toàn hoặc âm bao gồm 0

@Past and @PastOrPresent Xác nhận rằng một giá trị ngày là trong quá khứ hoặc quá khứ bao gồm cả hiện tại; có thể được áp dụng cho các loại ngày bao gồm cả các loại được thêm vào trong Java 8

@Future and @FutureOrPresent 


Xác nhận rằng giá trị ngày là trong tương lai hoặc trong tương lai bao gồm cả hiện tại

Hướng dẫn này tập trung vào một cách đơn giản thông qua API xác thực Java tiêu chuẩn và minh họa các khái niệm cơ bản về xác thực bean bằng cách sử dụng các chú thích và API javax.validation.

Chúc các bạn học tập và làm việc thật tốt.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x