Các phím tắt trong eclipse để nâng cao hiệu suất lập trình

Sử dụng các phím tắt trong eclipse – Đối với một lập trình thì tool hỗ trợ lập trình eclipse không còn quá xa lạ nữa,tuy nhiên việc thao tác nhanh trên eclipse thì cần sử dụng một số mẹo sử dụng các phím tắt trong eclipse để việc lập trình nhanh hơn nhằm nâng cao hiệu suất.

Đối với eclipse có rất nhiều phím tắt,tuy nhiên chúng ta chỉ nhớ và sử dụng những phím tắt trong eclipse thường dùng để áp dụng và việc lập trình.Dưới đây là một số phím tắt thường dùng :

1.Các phím tắt quản lý tập tin và dự án

Ctrl + W :   Đóng tập tin hiện tại
Ctrl + phím Shift + W :    Đóng tất cả các file
F5 : Refresh lại dự án
Ctrl + S:   Lưu tập tin đang sử dụng
Ctrl + phím Shift + S:   Lưu tất cả các file

2.Điều hướng trong biên tập

Ctrl + L :   Xem dòng hiện tại là số dòng nào
Ctrl + Home / End :   Chuyển đến đầu / nhảy đến cuối của trang

3. Chọn văn bản trong file

Ctrl + A :  Chọn tất cả các văn bản có trong file

4. Chỉnh sửa nội dung

Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V :  Cắt, sao chép và dán
Ctrl + Z :   Hoàn tác hành động cuối cùng
Ctrl + Y :  Đến hành động sau khi hoàn tác
Ctrl + D : Xóa một dòng

5. Tìm kiếm và Thay thế

Ctrl + F : Tìm kiếm chuỗi trong trang
Ctrl + H : Tìm kiếm và thay thế
Ctrl + phím Shift + O : Loại bỏ những thư viện thừa
Ctrl + phím Shift + F :  Định dạng lại code (format)

6. Comment (ghi chú)

Tab / phím Shift + Tab :  Tăng / giảm thụt lề của văn bản đã chọn
Ctrl + / : Bình luận / ghi chú dòng hoặc lựa chọn (thêm ‘//’)
Ctrl + phím Shift + / : Thêm khối comment – ghi chú xung quanh lựa chọn (thêm ‘/ … * /’)
Ctrl + phím Shift + \ : mở Comment

7.Chỉnh sửa mã nguồn

Ctrl + Space : Mở ra Content Assist (ví dụ như chương trình phương pháp hoặc tên trường có sẵn)

 

Trên đây là một số phím tắt thường dùng nhất trong eclipse.

x