Ví dụ về xóa một file trong java

Ở bài trước,chúng ta đã tìm hiểu cách để tạo một file trong java.Bài viết này sẽ hướng dẫn cách để xóa một file trong java.

Ví dụ này cho thấy để xóa một tập tin chúng ta sử dụng phương pháp delete () của lớp File.

Code xóa một file đơn giản trong java :

 

 

 

Các bài viết cùng chủ đề:

Top