Làm thế nào để số điện thoại có thể kích trên thiết bị di động trong html

Hầu hết các doanh nghiệp đặt số liên lạc của họ trên trang web của họ. Các số điện thoại có thể click là rất hữu ích khi người dùng truy cập các trang web từ một thiết bị di động. Nhấp để gọi liên kết giúp để quay số điện thoại trực tiếp từ các trang web bằng một cú nhấp chuột.

Sử dụng tel: siêu liên kết, bạn có thể dễ dàng làm cho một số điện thoại có thể click. Trong thuộc tính href, thêm tel:và chèn số điện thoại với tiền tố là mã quốc gia bạn muốn.

Người dùng có thể bắt đầu một cuộc gọi điện thoại bằng cách nhấp vào liên kết.

<a href="tel:+84905927548">0905927548</a>

+84 là mã quốc gia của Việt Nam và số điện thoại  0905927548

Demo :Gọi ĐT

x