Copy file trong java bằng nhiều cách

Để sao chép file trong java Có một số cách để sao chép file.3 cách sẽ được hiển thị ở đây:

1.Sử dụng InputStream và OutputStream

2.Sử dụng FileChannel

Bạn có thể sử dụng các phương thức transferFrom hoặc transfertTo  của lớp FileChannel để sao chép. Dưới đây là cách làm:

 

3.Sử dụng java.nio.file.Files

Kể từ Java 1.7, lớp tĩnh java.nio.file.Files được đưa ra để hoạt động trên các tập tin và thư mục.Dưới đây là cách sử dụng:

 

Các bài viết cùng chủ đề:

Top