Download thư viện điều khiển các loại cơ sở dữ liệu khác nhau trong Java JDBC

Để các ứng dụng Java làm việc với một cơ sở dữ liệu trong Java thì phải thông qua kết nối cơ sở dữ liệu  trong Java (JDBC), cần phải có một thư viện trình điều khiển JDBC phù hợp trong đường dẫn lớp của ứng dụng. Thư viện trình điều khiển JDBC bao gồm các lớp Java thực hiện kết nối đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nó nói chuyện với các ứng dụng Java thông qua JDBC API và thường đi kèm như một tệp JAR hoặc ZIP.Để tham khảo, bài viết này cung cấp một bản tóm tắt tải trình điều khiển JDBC cho các cơ sở dữ liệu phổ biến bao gồm MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Apache Derby (Java DB) và SQLite. Nhấp vào tên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu để chuyển đến trang tải về của thư viện trình điều khiển JDBC thích hợp.

Dưới đây là các thư viện của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau của jdbc trong java :

Cơ sở dữ liệu Nhà cung cấp trình điều khiển Tên tệp JAR Kích thước tải xuống
MySQL Oracle Corporation Mysql-connector-java-3.0.17-ga-bin.jar 3,8 MB ~ 4,0 MB
SQL Server Microsoft Corporation Sqljdbc.jar, sqljdbc4.jar 2,3 MB ~ 4,2 MB
Oracle Oracle Corporation Jodbc5.jar, jodbc6.jar, … 1,2 MB ~ 4,2 MB
PostgreSQL The PostgreSQL Global Development Group Postgresql-9.1-902.jdbc4.jar 496 KB ~ 549 KB
Apache Derby Apache Software Foundation Derby.jar, derbyclient.jar ~ 21,9 MB
SQLite Www.xerial.org Sqlite-jdbc-3.7.2.jar ~ 3.05 MB

 CHÚ THÍCH:

    • Một số trình điều khiển đến dưới dạng tệp JAR (Oracle, PostgreSQL), do đó bạn có thể thêm tệp JAR trực tiếp vào đường dẫn lớp ứng dụng của bạn.
    • Một số trình điều khiển đi kèm với gói zip (MySQL, SQL Server), vì vậy bạn phải trích xuất các bó và sao chép tệp JAR thích hợp (như được chỉ định trong bảng ở trên) vào đường dẫn lớp của ứng dụng của bạn.
    • Có một sự phân bố của Apache Derby đi kèm với JDK 7 được gọi là Java DB . Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng JDK 7, bạn có thể sử dụng các tệp jar trực tiếp từ thư mục JDK_HOME\db\lib  mà không cần tải Apache Derby.

Sách được giới thiệu: Java Database Best Practices

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x