Ghi thêm nội dung vào một file trong Java

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi thêm nội dung vào một file trong Java. Trong Java, bạn có thể sử dụng FileWriter(file,true)để ghi thêm nội dung mới vào cuối một file (tập tin).

1. Tất cả nội dung hiện có sẽ bị ghi đè khi sử dụng:

2. Giữ nội dung hiện có và ghi thêm nội dung mới vào cuối một file.

Sử dụng FileWriter – Append

Một file testFile.txt tạo ra có nội dung như sau:

E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\testFile.txt

Một ví dụ  sử dụng Append để ghi thêm nội dung mới vào một file đã tồn tại:

Kết quả:

Ghi thêm nội dung vào một file trong Java

 

#Tổng kết:

Như vậy, qua bài này tôi đã trình bày các bạn cách để viết hay ghi thêm nội dung vào một file trong Java.

Các bạn cần ôn thực hiện cho tốt và biết cách xử lý. Vì phần file là một trong những phần thường xuyên sử dụng trong các ứng dụng.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Các bài viết cùng chủ đề:

Top