Xóa một file trong Java

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách xóa một file trong java.Một số trường hợp chúng ta không muốn sử dụng file đó trong dự án và thực hiện dọn rác thì lúc này các bạn sử dụng phương thức của lớp File như sau :File.delete () để xóa một file. Nó trả về kiểu dữ liệu là boolean để cho biết tình trạng xóa file có thành công hay không!

Trạng thái xóa:

True : xóa thành công!

False : xóa thất bại!

Một ví dụ về cách xóa một file trong Java

Kết quả: 

 

#Tổng kết:

Như vậy, các ban thấy rằng chúng ta đã xóa một file thành công! Quá trình xóa một file trong java xử lý rất đơn giản đúng không các bạn?

Các bạn cần ôn thực hiện cho tốt và biết cách xử lý. Vì phần file là một trong những phần thường xuyên sử dụng trong các ứng dụng.

Chúc các bạn thực hiện thành công!