Giới thiệu về Servlet Response

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequestjavax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet.

Một số phương thức quan trọng của ServletResponse

Phương thức Mô tả
PrintWriter getWriter() Trả về một đối tượng PrintWriter có thể gửi văn bản ký tự cho khách hàng.
void setBufferSize(int size) Thiết lập kích thước bộ đệm ưa thích cho cơ thể của phản ứng
void setContentLength(int len) Đặt độ dài của nội dung trong phản hồi Trong các servlet HTTP, phương pháp này đặt tiêu đề HTTP Content-Length
void setContentType(String type) Đặt loại nội dung phản hồi được gửi đến khách hàng trước khi gửi phản hồi.
void setBufferSize(int size) Thiết lập kích thước bộ đệm ưa thích cho cơ thể của phản ứng.
Boolean isCommitted() Trả về một boolean chỉ ra nếu đáp ứng đã được thực hiện
void setLocale(Locale loc) Thiết lập miền địa phương của phản hồi, nếu chưa trả lời.

Interfaces HttpServletResponse

Interface HttpServletResponse thêm các phương thức liên quan đến phản hồi HTTP .

Giới thiệu về Servlet Response

Một số phương thức quan trọng của HttpServletResponse

Phương thức Mô tả
void addCookie(Cookie cookie) Thêm cookie được chỉ định vào câu trả lời.
void sendRedirect(String location) Gửi một phản hồi chuyển hướng tạm thời tới khách hàng bằng cách sử dụng URL vị trí chuyển hướng được chỉ định và xóa bộ đệm
Int getStatus() Nhận mã trạng thái hiện tại của phản hồi này
String getHeader(String name) Nhận giá trị của tiêu đề trả lời với tên đã cho.
void setHeader(String name, String value) Đặt tiêu đề đáp ứng với tên và giá trị đã cho
void setStatus(int sc) Đặt mã trạng thái cho câu trả lời này
void sendError(int sc, String msg) Gửi một phản ứng lỗi đến máy khách bằng cách sử dụng tình trạng chỉ định và xóa bộ đệm
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x