Hướng dẫn các cách tạo đường dẫn một file trong Java

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn ba ví dụ Java để tạo đường dẫn một file trong Java:

 1. File.separator hoặc System.getProperty(“file.separator”) (Nên dùng)
 2. File file = new File(workingDir, filename); (Nên dùng)
 3. Create the file separator manually. (Ít sử dụng)

Trước khi đi vào 3 cách để xử lý trên, tôi ôn lại kiến thức bài cũ để các bạn tiện tham khảo:

Ở bài trước, chúng ta đã tạo biết phương thức File.createNewFile() được sử dụng để tạo một file trong Java và trả về kiểu dữ liệu boolean, true nếu file được tạo thành công ngược lại nếu false thì file đã tồn tại hoặc hoạt động không được không thành công.

1. File.separator

Đây là một ví dụ Java cổ điển để xây dựng một đường dẫn tập file, sử dụng File.separatorhoặc System.getProperty("file.separator"). Cả hai sẽ kiểm tra hệ điều hành và trả về bộ tách file chính xác, ví dụ:

 1. Windows = \
 2. * Nix hoặc Mac = /
FilePathExample1.java
package com.itphutran.file;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class FilePathExample1 {
 public static void main(String[] args) {
 try {

 String filename = "newFile.txt";
 String workingDirectory = System.getProperty("user.dir");

 //**************** 

 String absoluteFilePath = "";

 //absoluteFilePath = workingDirectory + System.getProperty("file.separator") + filename;
 absoluteFilePath = workingDirectory + File.separator + filename;

 System.out.println("Đường dẫn file : " + absoluteFilePath);
 
 //****************
 //

 File file = new File(absoluteFilePath);

 if (file.createNewFile()) {
 System.out.println("Tạo file thành công!");
 } else {
 System.out.println("Tạo file thất bại!");
 }

 } catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}

Output:

Đường dẫn file : E:\project\huongdanjava\javaio\newFile.txt
Tạo file thành công!

Kiểm tra với đường dẫn trên :

Hướng dẫn tạo đường dẫn một file trong Java

2. new File()

Một số dev java đang sử dụng new File()API để xây dựng đường dẫn file:

FilePathExample2.java
package com.itphutran.file;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class FilePathExample2 {
 public static void main(String[] args) {
 try {

 String filename = "newFile2.txt";
 String workingDirectory = System.getProperty("user.dir");

 //****************//

 File file = new File(workingDirectory, filename);

 //****************//

 System.out.println("Đường dẫn file : " + file.getAbsolutePath());
 if (file.createNewFile()) {
 System.out.println("Tạo file thành công!");
 } else {
 System.out.println("Tạo file thất bại!");
 }

 } catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}

Output:

Đường dẫn file : E:\project\huongdanjava\javaio\newFile2.txt
Tạo file thành công!

Kiểm tra với đường dẫn trên :

Hướng dẫn tạo đường dẫn một file trong Java

3. Manual file separator – Cách tạo một file thủ công

Đây là cách tạo đường dẫn một file khá thủ công trong java và không khuyến khích sử dụng cách này, chỉ để biết chứ ko nên dùng.

FilePathExample3.java
package com.itphutran.file;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class FilePathExample3 {
	public static void main(String[] args) {
	 try {

		String filename = "newFile3.txt";
		String workingDir = System.getProperty("user.dir");

		String absoluteFilePath = "";

		//****************//

		String your_os = System.getProperty("os.name").toLowerCase();

		if (your_os.indexOf("win") >= 0) {

			//if windows
			absoluteFilePath = workingDir + "\\" + filename;

		} else if (your_os.indexOf("nix") >= 0 ||
              your_os.indexOf("nux") >= 0 ||
              your_os.indexOf("mac") >= 0) {

			//if unix or mac
			absoluteFilePath = workingDir + "/" + filename;

		}else{

			//unknow os?
			absoluteFilePath = workingDir + "/" + filename;

		}

		System.out.println("Đường dẫn file : " + absoluteFilePath);

		//****************//

		File file = new File(absoluteFilePath);

		if (file.createNewFile()) {
			System.out.println("Done");
		} else {
			System.out.println("File already exists!");
		}

	 } catch (IOException e) {
		e.printStackTrace();
	 }
	}
}

Output:

Đường dẫn file : E:\project\huongdanjava\javaio\newFile3.txt
Done

#Tổng kết:

Trên bài viết, tôi đã hướng dẫn các bạn và tổng hợp các cách để sử dụng tạo một file trong Java. Tuy nhiên khuyến khích các bạn sử dụng cách thứ nhất và hai, cách thứ 3 không nên dùng vì quá dài dòng và thủ công! Chúc bạn thực hiện thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x