Cách đọc một file với BufferedInputStream trong Java

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file với BufferedInputStream trong Java.Khi làm việc với file thì việc đọc dữ liệu là thao tác rất quan trọng để xử lý dữ liệu.Dưới đây là một ví dụ để bạn đọc hiểu quy trình cách đọc một file trong Java sử dụng lớp BufferedInputStreamDataInputStream.

Phương thức readLine() từ classDataInputStreambị phản đối. Sun chính thức công bố phương pháp này không thể chuyển đổi từ byte sang các ký tự (characters). Với trường hợp đọc file nên sử dụng BufferedReader.

Có thể bạn quan tâm đến bài viết này:

Đọc nội dung một file trong Java

Ví dụ đọc file sử dụng BufferedInputStream trong Java

Kết quả:

#Tổng kết:

Có rất nhiều cách đọc một file trong Java, tuy nhiên theo tôi cách trên là đơn giản nhất, các bạn cần nắm chắc kiến thức phần này để sử dụng và áp dụng trong những trường hợp muốn đọc một file. Chúc các bạn thực hiện thành công!