Hướng dẫn đọc file xml trong java

Ở bài này,tôi sẽ hướng dẫn đọc file xml trong java.Lý do vì sao chúng ta cần đọc file xml trong java? Tùy vào mỗi ứng dụng mà chúng ta sử dụng.File xml trong java không bị mã hóa cho nên chúng ta sẽ thường thực hiện để đọc một số thông số thường xuyên thay đổi…Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để đọc file xml trong java nhé.

Trong bài viết này tôi sẽ đọc file XML bằng cách sử dụng DOM XML Parser.

DOM Parser có nhiệm vụ phân tích toàn bộ tài liệu XML và lưu nó vào bộ nhớ.

Chú ý : DOM Parser là chậm và tốn nhiều bộ nhớ khi nó tải một tài liệu XML chứa quá nhiều dữ liệu. Sử dụng SAX Parser sẽ nhanh hơn và tốn ít bộ nhớ hơn DOM Parser.

Dưới đây là các bước sử dụng DOM XML Parser :

 1. Import XML-related packages.
 2. Tạo một DocumentBuilder
 3. Tạo một file xml để đọc
 4. Đọc các phần tử trong file xml

1.Import XML-related packages

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

2.Tạo file xml

Chúng ta sẽ tạo file xml trong src.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<credentials>
  <packagename>bean</packagename>
  <implementation>Cow</implementation>
  <packagename>bean</packagename>
  <implementation>Dog</implementation>
</credentials>

3.Tạo class ReadFileXml và viết một method để đọc file xml readFileXml

package library;

import java.io.File;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.w3c.dom.Document;

public class ReadFileXml {

	public static Document readFileXml(String fileXml){
		Document document = null;
		File file = new File(fileXml);
		DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
		DocumentBuilder documentBuilder;
		try {
			documentBuilder = documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();
			document = documentBuilder.parse(file);
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return document;
	}
	
}

4.Gọi method đọc file xml để sử dụng

package main;

import library.ReadFileXml;

import org.w3c.dom.Document;

public class XmlDemo {
	public static void main(String[] args) {
		Document document =ReadFileXml.readFileXml("src\\iocDemo.xml");
		String packageName = document.getElementsByTagName("packagename").item(0).getTextContent();
		String implementation = document.getElementsByTagName("implementation").item(0).getTextContent();
		System.out.println(packageName);
		System.out.println(implementation);
	}

Và đây là kết quả :

Như vậy chúng đã cùng nhau đọc file xml trong java thành công.Ngoài bài viết này,các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Hướng dẫn đọc file properties trong java

Chúc các bạn thực hiện thành công!

 

x