Skip to content

Category: LẬP TRÌNH JAVA

Java là một Ngôn ngữ lập trình và là một Platform. Ngôn ngữ lập trình: Java là một ngôn ngữ lập trình có tính bảo mật cao, hướng đối tượng, bậc cao và mạnh mẽ. Platform: Bất cứ môi trường phần cứng hoặc phần mền nào mà trong đó một chương trình chạy, thì được biết đến như là một Platform.
Bay giờ mình sẽ chia sẽ các bạn những kiến thức về lập trình java,những kiến thức cơ bản và nâng cao của java.

  1. Loạt bài hướng dẫn về File và I/O trong Java