hướng dẫn tạo table trong mysql.jpg

Hướng dẫn tạo bảng trong MySQL

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn cơ bản về Mysql, mình sẽ hướng dẫn các cách tạo bảng trong MySQL.Như các bạn đã biết trong một database có nhiều bảng, với một bảng hay còn gọi là table chúng ta sẽ gồm các cột hay là column.

 

ví dụ về một bảng trong mysql
ví dụ về một bảng trong mysql

Bảng (table) trong thực tế?

Vậy trong thực tế, khi chúng ta tạo ra một bảng (table) thì nó sẽ tương ứng với một phần dữ liệu trong một ứng dụng.Và các cột trong table nó thường map với các thuộc tính của đối tượng mà chúng ta tạo ra.Với các cột là các thuộc tính của đối tượng, và dựa vào các bảng hay còn gọi là entites hay bean trong lập trình để truy xuất dữ liệu.

Tạm bỏ qua những vấn đề trên khi các bạn chưa nghiên cứu về lập trình mà chỉ mới tìm hiểu về MySQL.Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cụ thể để tạo bảng như thế nào, cũng như chỉ chuyên sâu vào vấn đề tạo bảng thôi.

Và điều quan trọng hơn là trước khi vào tạo bảng, nó liên quan đến các kiểu dữ liệu, dạng dữ liệu khi tạo bảng.Nên các bạn nào chưa nắm được thì vào bài viết các kiểu dữ liệu của mysql để học kỹ nhé.

1. Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Đầu tiên để tạo một table, các bạn cần sử dụng lệnh tạo database và lệnh sử dụng chọn database này đang sử dụng.

Để tạo mới một bảng ta sử dụng cú pháp sau:


Trong đó:

  • CREATE TABLE: đây là lệnh tạo bảng
  • IF NOT EXISTS: đây là từ khóa để chỉ ra nếu bảng này đã tồn tại thì không tạo thêm nữa, còn nếu chưa có thì sẽ tạo ra bảng mới.
  • table_name: là tên bảng muốn tạo
  • Trong dấu () là các cột muốn tạo, và các cột đó ngăn cách nhau bởi dấu “,” đồng thời cũng chỉ ra kiểu dữ liệu cho các cột này là gì. Ví dụ nhanvien_id int(10), tennhanvien varchar(50),…
  • ENGINE=table_type: Là kiểu engine của bảng này.

Ví dụ: tạo một bảng(table) có tên là  nhanvien gồm có các thông tin sau (các cột):

  • id_nhanvien: là id của nhân viên, kiểu int và chiều dài tối  đa 255  ký tự
  • tennhanvien: là tên nhân viên, kiểu varchar và chiều dai là tối đa 50 ký tự
  • id_vieclam: là id việc làm của nhân viên, kiểu int và chiều dài tối đa là 255 ký tự

Đối với ví dụ trên, lệnh tạo table như sau :

2. Gán giá trị mặc định cho table

Để gán giá trị mặc định cho các cột trong table, các bạn dùng từ khóa DEFAULT ‘value’ sau đó là giá trị cần gán là gì. Các bạn hiểu nôm na là nếu khi chúng ta thêm dữ liệu vào, nếu trường đó chúng ta không thêm vào thì nó sẽ lấy giá trị mặc định mà chúng ta gán.Bây giờ các bạn nhìn vào ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn :

Ví dụ:

3. Thiết lập Null và Not Null cho column (cột)

Rất đơn giản, Null và Not Null sinh ra để cột nào các bạn muốn người dùng bắt buột phải nhập vào thì sẽ dùng là Not Null, trường hợp ngược lại là Null, nghĩa là người dùng có thể nhập hoặc khôn nhập đều được.

Ví dụ:

4. Thiết lập AUTO_INCREMENT cho table

AUTO_INCREMENT nghĩa là cột nào trong table các bạn muốn tự động tăng mà không cần nhập thì các bạn sử dụng cú pháp :

Ví dụ:

5. Xóa bảng (DROP TABLE)

Trong Mysql  xóa một bảng các bạn sử dụng cú pháp : DROP TABLE table.

Ví dụ:


Qua những ví dụ trên, có lẽ các bạn đã hiểu được cách tạo table bằng cách dùng lệnh như thế nào rồi đúng không? Rất đơn giản tuy nhiên đơn giản khi các bạn dùng localhost của xampp.Tạo table rất nhanh.Hy vọng trong một bài nào đó không xa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nhanh bằng xampp trên localhost.

Chúc các bạn học tốt!

Các bài viết cùng chủ đề:

Top