Skip to content

Category: HỌC MYSQL

Một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu được lựa chọn khi lập trình xây dựng một website
không ai khác là MYSQL.
Với PHP thì MYSQL luôn đi song song để tạo một ứng dụng web.PHP là ngôn ngữ dùng để lập trình
về phía server.MYSQL là ngôn ngữ truy vấn cấu trúc, nghĩa là tạo và xây dựng database,các bảng
để tạo nên một website.
Ở loạt bài này, mình xin hướng dẫn các bạn học mysql từ cơ bản đến nâng cao.Chia sẻ cách tạo
một database,phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu,kinh nghiệm xây dựng database khi làm website.
Việc học ắt khó khăn – Nhưng nếu kiên trì ắt sẽ thành công!
Hy vọng loạt bài học mysql từ cơ bản đến nâng cao bao gồm các kiến thức như sử dụng
View, trigger, procedure trong MySQL sẽ giúp cho ích cho các bạn!