#Tổng kết

OK. Vậy là chúng ta đã thực hiện validation đươọc dữ liệu khi người dùng nhập vào form trước khi thực thi đăng ký người dùng. Hãy luôn ghi nhớ rằng “đừng bao giờ tin vào dữ liệu người dùng nhập vào“, vì thế luôn validate dữ liệu trước khi lưu vào hệ thống nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công!