Hướng dẫn Validation cho nhiều đối tượng trong Spring MVC

Written by IT Phú Trần on 04/07/2017 in LẬP TRÌNH SPRING MVC with 49 comments.

Như tôi đã có một bài hướng dẫn chi tiết về cách xử lý Validation trong Spring MVC. Tuy nhiên có bao giờ các bạn đã đặt câu hỏi: “Validation cho nhiều đối tượng trong Spring MVC?” thì sao nhỉ. Cách hiểu và ý nghĩa hoàn toàn tương tự, tuy nhiên cách xử lý có […]

Hướng dẫn Validation trong Spring MVC

Written by IT Phú Trần on 07/06/2017 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 11 comments.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để Validation trong Spring MVC. Một trong những yếu tố phổ biến nhất của ứng dụng web là xác nhận dữ liệu từ người dùng. Bất cứ khi nào người dùng gửi dữ liệu vào hệ thống của bạn, thì dữ liệu đó phải cần được […]