Lấy tổng số dòng của một file trong Java

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách lấy tổng số dòng của một file trong Java.Lớp LineNumberReader là một lớp hữu ích để xử lý các dòng của một file, bạn có thể sử dụng phương thức LineNumberReader.readLine() để lặp và tích lũy nó như là tổng số dòng. Một dòng được coi là một dòng nếu nó kết thúc với một dòng cấp dữ liệu (‘\ n’) hoặc return (‘\r’).

Thí dụ

Một file có tên “E:\project\huongdanjava\javaio\writeFile“, chứa 11 dòng

Chieu chieu ra dung bo song
Khong thay co be toi yeu ngay nao!
Chieu chieu ra dung bo song
Khong thay co be toi yeu ngay nao!
Chieu chieu ra dung bo song
Khong thay co be toi yeu ngay nao!
Chieu chieu ra dung bo song
Khong thay co be toi yeu ngay nao!Chieu chieu ra dung bo song
Khong thay co be toi yeu ngay nao!
Chieu chieu ra dung bo song
Khong thay co be toi yeu ngay nao!

Cách xử lý để đếm số dòng trong một file:

package com.itphutran.file;

import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.LineNumberReader;

public class LineNumberReaderExample {
	public static void main(String[] args) {

		try {

			File file = new File("E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\writeFile.txt");

			if (file.exists()) {

				FileReader fr = new FileReader(file);
				LineNumberReader lnr = new LineNumberReader(fr);

				int linenumber = 0;

				while (lnr.readLine() != null) {
					linenumber++;
				}

				System.out.println("Total number of lines : " + linenumber);

				lnr.close();

			} else {
				System.out.println("File does not exists!");
			}

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}

	}
}

Kết quả :

Total number of lines : 11
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x