Mệnh đề điều kiện WHERE trong MySQL

Trong bài này tôi định hướng dẫn các bạn dùng lệnh truy vấn select, nhưng chợt nhớ ra rằng chưa hướng dẫn các bạn mệnh đề điều kiện where trong mysql nên vội dời lại bài đó sau để viết bài hướng dẫn này. Tại vì câu lệnh truy vấn update cũng đã có điều kiện where rồi, liên quan  và rất quan trọng khi truy vấn nên các bạn tìm hiểu kỹ về where nhé.

WHERE trong MySQL là gì?

Where trong mysql là mệnh đề điều kiện sau câu lệnh truy vấn để xác định một tiêu chuẩn lựa chọn để chọn các bản ghi cần thiết từ một bảng.

Những điều kiện thường dùng khi sử dụng mệnh đề where

  • Phép toán so sánh

Giả sử  A = 1, B = 7.

Toán tử Miêu tả Ví dụ
= Kiểm tra xem giá trị của hai toán hạng có cân bằng không, nếu có thì điều kiện trở thành true (A = B) trả về false
!= Kiểm tra xem giá trị của hai toán hạng là cân bằng hay là không, nếu không cân bằng thì điều kiện trở thành true (A != B) trả về true
> Kiểm tra xem giá trị của toán hạng trái có lớn hơn giá trị của toán hạng phải không, nếu có thì điều kiện trở thành true (A > B) là trả về false
< Kiểm tra xem giá trị của toán hạng trái có nhỏ hơn giá trị của toán hạng phải không, nếu có thì điều kiện trở thành true (A < B) trả về true
>= Kiểm tra xem giá trị của toán hạng trái có lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng phải không, nếu có thì điều kiện trở thành true (A >= B) trả về false
<= Kiểm tra xem giá trị của toán hạng trái có nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng phải không, nếu có thì điều kiện trở thành true (A <= B) trả về true
  • Phép toán logic
Phép toán Mô tả
ALL TRUE nếu tất cả các bộ so sánh là TRUE.
AND TRUE nếu cả hai biểu thức Boolean là TRUE.
ANY TRUE nếu bất kỳ một trong một bộ so sánh là TRUE.
BETWEEN TRUE nếu toán hạng nằm trong dải.
EXISTS TRUE nếu một truy vấn phụ chứa bất kỳ hàng nào.
IN TRUE nếu toán hạng bằng một trong một danh sách các biểu thức.
LIKE TRUE nếu toán hạng khớp với một mẫu.
NOT Đảo ngược giá trị của bất kỳ toán tử Boolean nào khác.
OR TRUE nếu một trong hai biểu thức Boolean là TRUE.
SOME TRUE nếu một số bộ so sánh là TRUE.

Áp dụng mệnh đề where

Trong phần áp dụng mệnh đề where này, tôi sẽ nói cụ thể hơn khi học câu lệnh truy vấn select ở bài sau. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể áp dụng với các phép toán trên khi khi lúc nào sử dụng câu lệnh truy vấn có mệnh đề where nhé.

Chúc các bạn học tốt!

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x