Scriptlet Tag trong JSP

Bài trước chúng ta có cái nhìn tổng quan về scriptlet.Tiếp tục ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về scriptlet tag trong JSP.Scriptlet Tag cho phép bạn viết code java bên trong trang JSP.Cú pháp của Scriptlet Tag như sau:

<% java code %>

Ví dụ về Scriptlet :

Trong ví dụ này, tôi sẽ hiển thị số lượng truy cập vào trang.

<html>
  <head>
    <title>My First JSP Page</title>
  </head>
  <%
    int count = 0;
  %>
 <body>
    Page Count is <% out.println(++count); %>  
 </body>
</html>

Ở ví dụ trên,tất cả những gì được viết bên trong thẻ scriptlet được biên dịch như mã java. Ví dụ trên, chúng ta khởi tạo biến  count kiểu dữ liệu int với giá trị là ban đầu bằng 0. Và sau đó chúng ta in nó trong khi sử dụng biến tăng ++ để thực hiện tăng lên 1.

JSP Sscriplet làm cho nó rất dễ dàng để thực hiện tính toán, tương tác cơ sở dữ liệu…vv  trực tiếp từ bên trong mã HTML. Chỉ cần viết code java của bạn bên trong các thẻ scriptlet.

Ví dụ về JSP Scriptlet Tag

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một trang JSP đơn giản và lấy tên của người sử dụng từ các thông số yêu cầu. Trang index.html là trang cho người sử dụng.

index.html

<form method="POST" action="welcome.jsp">
  Name <input type="text" name="user" >
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Trong file HTML trên, chúng tôi đã tạo ra một form cho người sử dụng nhập username vào, và một nút Submit để gửi thông tin.Khi gửi một yêu cầu chúng ta sử dụng phương thức doPost( ) của servlet được thực hiện và truyền dữ liệu đến trang  welcome.jsp, với các thuộc tính trong form là method="POST"action="welcome.jsp". 

welcome.jsp

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Welcome Page</title>
  </head>
  <%
   String user = request.getParameter("user");
  %>

 <body>
    Hello, <% out.println(user); %>
 </body>
</html>

Như chúng ta biết rằng một mã JSP được dịch sang mã Servlet, trong đó phương thức _jspService  được thực hiện có HttpServletRequestHttpServletResponse như là đối số. Vì vậy, trong file welcome.jsp , yêu cầu là HTTP Request và nó có tất cả các tham số được gửi từ form từ trang index.html, mà chúng ta có thể dễ dàng được sử dụng phương thức getParameter() với tên của tham số như là đối số, để có được giá trị của nó.

Trộn lẫn scriptlet Tag và HTML :

Hãy xem cách chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của JSP  với HTML để xây dựng các trang web động với sự giúp đỡ của scriptlet.

Nếu chúng ta muốn tạo một bảng trong HTML với một số dữ liệu động, ví dụ bằng cách đọc dữ liệu từ một số bảng MySQL hoặc file nào đó. Làm thế nào để làm điều đó? Dưới đây tôi sẽ mô tả tạo ra một bảng với sốdòng từ 1 đến n.

<table border = 1>
<%
  for ( int i = 0; i < n; i++ ) {
    %>
    <tr>
    <td>Number</td>
    <td><%= i+1 %></td>
    </tr>
    <%
  }
%>
</table>

Kết Luận :

Qua các ví dụ trên,với Scriptlet Tag trong JSP bạn đọc thấy rằng với scriplet giúp chúng ta làm được rất nhiều thứ tùy theo mỗi ứng dụng web.Tuy nhiên cũng lưu ý rằng chúng ta nên hạn chế thao tác code java vào trong trang jsp.

 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x