Scriptlet trong JSP (JSP Scripting Element)

Thực hiện cú pháp bằng cách  sử dụng Scriptlet trong JSP ,được viết bên trong thẻ <% %>. Những mã bên trong thẻ <% %> được xử lý bởi các cú pháp trong trang JSP.Bất kỳ  mã code khác trong trang JSP được coi là mã HTML.

Thí dụ:

<html>
  <head>
    <title>My First JSP Page</title>
  </head>
  <%
    int count = 0;
  %>
 <body>
    Page Count is <% out.println(++count); %>  
 </body>

Các bạn có thể thử nghiệm như sau,xóa thẻ Scriptlet <% %> đi,các mã code bên trong dáu <% %> trên sẽ  trở thành các mã code html trong trang JSP. Bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ được in ra trên trình duyệt,  bởi vì không có thẻ scriplet, tất cả mọi thứ được coi là mã HTML.

Có năm loại Scriptlet khác nhau : 

Scripting Element Example
Comment <%– comment –%>
Directive <%@ directive %>
Declaration <%! declarations %>
Scriptlet <% scriplets %>
Expression <%= expression %>

JSP Comment

JSP comment được sử dụng khi bạn đang tạo một trang JSP và muốn ghi chú lại những gì bạn đang làm. JSPcomment ​​chỉ nhìn thấy trong trang JSP nhưng khi ở trình duyệt thì nó không xuất hiện.Cú pháp của JSP comment như sau:

<%-- JSP comment --%>

Ví dụ đơn giản về JSP Comment

<html>
  <head>
    <title>My First JSP Page</title>
  </head>
  <%
    int count = 0;
  %>
 <body>
    <%-- Code to show page count --%>
    Page Count is <% out.println(++count); %>  
 </body>

LƯU Ý: Thêm comment trong trang jsp của bạn được coi là một thực hiện tốt trong lập trình thế giới,ví nó giúp cho mọi người và team của bạn  dễ dàng biết được những đoạn code được ghi chú sử dụng để làm gì.

Kết Luận :

Ở bài này,tiế tục với loạt bài hướng dẫn về lập trình web với JSP SERVLET,chúng ta đã tìm hiểu về các dạng thao tác của jsp (Scriptlet trong JSP).Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ hơn các cách viết và sử dụng scriptlet.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x