validation trong spring mvc

Hướng dẫn Validation cho nhiều đối tượng trong Spring MVC

Như tôi đã có một bài hướng dẫn chi tiết về cách xử lý Validation trong Spring MVC. Tuy nhiên có bao giờ các bạn đã đặt câu hỏi: “Validation cho nhiều đối tượng trong Spring MVC?” thì sao nhỉ. Cách hiểu và ý nghĩa hoàn toàn tương tự, tuy nhiên cách xử lý có khác, nên tôi quyết định viết bài này hướng dẫn các bạn.

Tôi sẽ sử dụng lại ví dụ của bài Validation trong Spring MVC:

Hướng dẫn Validation trong Spring MVC

Điều kiện tiên quyết:

Các bạn sẽ đọc bài hướng dẫn trên để chuẩn bị, sau khi đã tạo được bài tôi share link trên, các bạn tạo thêm một đối tượng User như sau:

form.jsp

FormController.java

Update User.java

 

Các bài viết cùng chủ đề:

Top