Tạo chương trình Servlet đầu tiên sử dụng Eclipse IDE

Ở bài trước tôi đã hướng dẫn tạo chương trình HelloWorld với JSP sử dụng Eclipse IDE và Tomcat web server,ở bài này tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về jsp/servlet,tôi viết về cách để  tạo chương trình Servlet đầu tiên sử dụng Eclipse IDE.

Trong bài viết này tôi sẽ sử dụng :

 1. Eclipse
 2. Tomcat

Eclipse Installer : Download from Eclipse
Tomcat Installer : Download from Tomcat 7

1. Tạo một Dynamic Web Project

Để tạo một dự án với jsp/serlvet,ở trên thanh menu chọn File --> New --> Dynamic Web Project.

Create Dynamic Web Project

Nhập “HelloWorldServlet”  đây là tên gọi của dự án. Sau đó sẽ thiết lập như hình bên dưới :

Enter Servlet project name

Click vào nút “Next”.

Configure project

Kiểm tra dự án của bạn đã chọn check Generate web.xml chưa. Sau đó nhấn vào nút “Finish” và Eclipse IDE sẽ tạo ra các dự án web tự động như hình dưới đây :

Generated web project

2. Tạo trang Servlet

Nhấp chuột phải vào thư mục ‘src’ và chọn từ menu new file.servlet-> Servlet File.

Create Servlet Class

Nhập tên file servlet và tên package như hình dưới sau đó chọn “Finish”:

Define Servlet class

Ecipse sẽ tạo ra một trang servlet và mở file servlet này trong trình soạn thảo như hình dưới đây :

File: HelloWorld.java

package com.itphutran.demo;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 * Servlet implementation class HelloWorld
 */
@WebServlet("/HelloWorld")
public class HelloWorld extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;
    
  /**
   * @see HttpServlet#HttpServlet()
   */
  public HelloWorld() {
    super();
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }

	/**
	 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
	 */
	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
	}

	/**
	 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
	 */
	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
	}

}

Chú ý : @WebServlet(“/HelloWorld”) : là đường dẫn của file servlet trên url.

3. Viết code file Servlet

Viết code cho file servlet như sau như chú ý :

Chú ý : Khi chạy fike servlet,phương thức doGet() của servlet sẽ được chạy đầu tiên.

package com.itphutran.demo;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 * Servlet implementation class HelloWorld
 */
@WebServlet("/HelloWorld")
public class HelloWorld extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;
    
  /**
   * @see HttpServlet#HttpServlet()
   */
  public HelloWorld() {
    super();
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }

	/**
	 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
	 */
	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		response.getWriter().print("Hello World");
	}

	/**
	 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
	 */
	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
	}

}

4. Chạy dự án của bạn

Nhấp chuột phải vào ‘HelloWorld.java’ và chọn từ menu ‘Run As’ --> ‘Run on Server’.

Chọn tomcat server hiện tại đang dùng.

Run on Server

Nhấn vào nút “Finish”. Ứng dụng web HelloWorldJSP sẽ được triển khai trong tomcat web server.

5.Trình duyệt

Browser Output

Eclipse sẽ mở một trình duyệt và  sẽ in ra ‘Hello World!’.

 

6.Kết Luận

Đến đây thì có lẽ bạn đọc đã tạo được chương trình HelloWorld với Servlet sử dụng Eclipse IDE và Tomcat web server đầu tiên.Loạt bài hướng dẫn về JSP/SERLVET sẽ được cập nhật tại đường link này.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x