Màu xanh tượng trưng cho phong cách phương Tây; Màu đỏ tượng trưng cho phong cách phương Đông

Quan điểm

 

Cách sống

 

Giải quyết vấn đề

 

Sếp

 

Giao thiệp

Khi tức giận

Khi xếp hàng đợi

Đúng giờ

Tiệc tùng

Trong nhà hàng

 

Phố phường ngày chủ nhật

Du lịch

 

Khuynh hướng

Ba bữa mỗi ngày

Phương tiện giao thông

Tâm trạng và thời tiết

Vị trí của trẻ em

Còn bạn! Bạn nghĩ thế nào?

IT Phú Trần

Xin chào! Tôi là Phú Trần.Kiến thức nền tảng và tư duy tốt về hướng đối tượng. Không ràng buộc ở ngôn ngữ mà căn bản ở giải thuật và tư duy con người. Lập trình JAVA/PHP.

Post Comment