Thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Đây là một ví dụ để hiển thị việc sử dụng File.setLastModified() để thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong java. Phương thức này chấp nhận ngày sửa đổi mới bằng milliseconds (long type), một số kiểu chuyển đổi dữ liệu được yêu cầu.

Ví dụ về cách thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

package com.itphutran.file;

import java.io.File;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class ChangeFileLastModifiedExample {
	public static void main(String[] args) {

		try {

			File file = new File("E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\filename.txt");

			// print the original last modified date
			SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy");
			System.out.println("Original Last Modified Date : "
					+ sdf.format(file.lastModified()));

			// set this date
			String newLastModified = "01/31/1998";

			// need convert the above date to milliseconds in long value
			Date newDate = sdf.parse(newLastModified);
			file.setLastModified(newDate.getTime());

			// print the latest last modified date
			System.out.println("Lastest Last Modified Date : "
					+ sdf.format(file.lastModified()));

		} catch (ParseException e) {

			e.printStackTrace();

		}

	}
}

Kết quả:

Original Last Modified Date : 06/06/2017
Lastest Last Modified Date : 01/31/1998

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x