URL kết nối của JDBC cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng

Trong bài viết mở đầu này, URL kết nối của JDBC cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng trong loạt bài hướng dẫn lập trình JDBC connection trong Java của chúng tôi sẽ cung cấp những url kết nối thường dùng trong Java giúp bạn có thể nhanh chóng sử dụng hiệu quả.

URL kết nối của JDBC cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng

Khi làm việc với một hệ thống cơ sở dữ liệu thông qua JDBC, các thông tin sau đây là cần thiết để kết nối với cơ sở dữ liệu:

 • Driver class name : là tên của lớp thực hiện giao diện java.sql.Driver. Trình quản lý trình điều khiển của JDBC cần tải lớp này để làm việc với trình điều khiển cơ sở dữ liệu.
 • Database URL: một chuỗi chứa thông tin về cơ sở dữ liệu để kết nối và các thuộc tính cấu hình khác. Chuỗi này có định dạng riêng và đa dạng giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau.

Để tham khảo, bài viết này cung cấp một bản tóm tắt các URL kết nối cơ sở dữ liệu của JDBC cho các cơ sở dữ liệu phổ biến nhất bao gồm MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Apache Derby (Java DB) và SQLite.

1. MySQL

Dưới đây là url để kết nối cơ sở dữ liệu trong java với mysql :

jdbc mysql trong java

 • Driver class name: com.mysql.jdbc.Driver
 • database URL:
  jdbc:mysql://[host][,failoverhost…][:port]/[database]
  [?propertyName1][=propertyValue1][&propertyName2][=propertyValue2]…

Xem thêm thông tin về MySQL:  connection properties.

Ví dụ :
jdbc:mysql://localhost:3306/itphutran
jdbc:mysql://localhost:3306/itphutran?user=root&password=
Xem thêm ví dụ chi tiết tại đây.

Sách được đề xuất:MySQL (5th Edition) (Developer’s Library)

2. SQL Server

Dưới đây là url để kết nối cơ sở dữ liệu trong java với sql server (kết nối java với sql server 2008):

sql server trong java

 • Driver class name: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
 • database URL:
  jdbc:sqlserver://[serverName[\instanceName][:portNumber]][;property=value[;property=value]]

Xem thêm thông tin về SQL Server: SQL Server connection properties.

Ví dụ :

jdbc:sqlserver://localhost;integratedSecurity=true;

jdbc:sqlserver://localhost\\sqlexpress;integratedSecurity=true

jdbc:sqlserver://localhost\\sqlexpress;user=sa;password=secret
Xem thêm ví dụ chi tiết tại đây.

Sách được đề xuất:Murach’s SQL Server 2012 for Developers (Training & Reference)

3. Oracle

Dưới đây là url để kết nối cơ sở dữ liệu trong java với Oracle

How-to-Connect-Java-JDBC-with-MySQL-and-Oracle-Database

 • Driver class name: oracle.jdbc.OracleDriver
 • database URL:
  jdbc:oracle:<drivertype>:@<database>jdbc:oracle:<drivertype>:<user>/<password>@<database>Điều kiện drivertype có thể thin, oci hoặc kprb.

Xem thêm thông tin về Oracle: connection properties.

Ví dụ :

jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:testdb

jdbc:oracle:thin:root/secret@localhost:1521:testdb

jdbc:oracle:oci:@hoststring

jdbc:oracle:oci:@localhost:1521:testdb

jdbc:oracle:oci:root/secret@hoststring>

Jdbc:oracle:oci:root/secret@localhost:1521:testdb
Xem thêm ví dụ chi tiết tại đây.

Sách được đề xuất:Oracle Database 11g Release 2 Performance Tuning Tips & Techniques (Oracle Press)

 

4. PostgreSQL

Dưới đây là url để kết nối cơ sở dữ liệu trong java với PostgreSQL :

postgresql trong java.png

 • Driver class name: org.postgresql.Driver
 • database URL:
  jdbc:postgresql:database
  jdbc:postgresql://host/database
  jdbc:postgresql://host:port/database

Xem thêm thông tin về PostgreSQL: connection properties.

Ví dụ :

jdbc:postgresql:testdb
jdbc:postgresql://localhost/testdb
jdbc:postgresql://localhost:5432/testdb

Xem thêm ví dụ chi tiết tại đây.

Sách được đề xuất:PostgreSQL: Up and Running

5. JavaDB (Apache Derby)

Dưới đây là url để kết nối cơ sở dữ liệu trong java với JavaDB (Apache Derby):

 • Driver class name: org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver
 • database URL:
  jdbc:derby:[subsubprotocol:][databaseName][;attribute=value]*

Điều kiện subsubprotocol có thể có các giá trị sau: directory (default), memory, classpath, and jar.

Xem thêm thông tin về JavaDB: connection properties.

Ví dụ :

 • jdbc:derby:testdb
 • jdbc:derby:centraldb/sales
 • jdbc:derby:sample;create=true
 • jdbc:derby:memory:testdb
 • jdbc:derby:classpath:testdb
 • jdbc:derby:directory:testdb
 • jdbc:derby:jar(C:/testdb.jar)/market/asia

Xem thêm ví dụ chi tiết tại đây.

 

6. SQLite

Dưới đây là url để kết nối cơ sở dữ liệu trong java với SQLite:

sqlite trong jdbc java

Vì không có trình điều khiển JDBC chính thức cho SQLite từ www.sqlite.org , các thông tin sau được áp dụng cho một trình điều khiển SQLite JDBC được cung cấp bởi www.xerial.org .

 • Driver class name: jdbc:sqlite:database_file_path

Trường hợp database_file_path trỏ tới đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn tuyệt đối của tệp cơ sở dữ liệu SQLite.

 • Cú pháp cho cơ sở dữ liệu SQLite trong bộ nhớ:jdbc:sqlite::memory:jdbc:sqlite:

Ví dụ :

 • jdbc:sqlite:sample.db
 • jdbc:derby:D:/work/project/data.db

TỔNG KẾT

Như trên là một số url để kết nối đến một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng nhất như MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Apache Derby (Java DB) và SQLite qua đó bạn đọc có thể kết nối được một cách dễ dàng bằng cách sử dụng một số tool hỗ trợ lập trình Java như eclipse, netbean. Hy vọng bài này sẽ giúp ích các bạn!

Chúc các bạn học tốt!


Có tham khảo tại trang : http://www.codejava.net

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x