Hướng dẫn di chuyển file đến một thư mục khác trong Java

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để di chuyển một file đến một thư mục khác trong JavaJava.io.File không chứa bất kỳ phương thức nào đã xây dựng cho việc thực hiện di chuyển file, nhưng bạn có thể tự nghĩ ra cách với hai lựa chọn thay thế sau đây:

  1. File.renameTo ().
  2. Sao chép file sang thư mục mới và xóa file gốc.

Trong hai ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ thực hiện qua 2 bước như trên:

1. File.renameTo()

Chạy ứng dụng ta được kết quả:

2. Copy và Delete File