Hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java

Vì trong Java không có phương thức nào để lấy ngày tạp file trong java. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cách giải quyết sau để có được ngày tạo file trên hệ điều hành Windows.

Ý tưởng :

Sử dụng cmd  trên Windows, gõ lệnh để liệt kê ngày tạo file.Gõ lệnh như sau:

dir E:\project\huongdanjava\javaio\newFile.txt /tc

 Volume in drive E is STUDY
 Volume Serial Number is A828-2208

 Directory of E:\project\huongdanjava\javaio

06/06/2017 12:13 AM 23 newFile.txt
 1 File(s) 23 bytes
 0 Dir(s) 23,773,351,936 bytes free

06/06/2017 12:13” là những gì chúng ta cần. Ý tưởng là sử dụng Java ” Runtime.getRuntime ().Exec ” để thực hiện lệnh trên, giữ đầu ra, và phân tích nó theo dòng cho đến khi bạn nhận được ngày và thời gian.

Thí dụ hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java :

Trong ví dụ này, nó sẽ nhận được ngày tạo  của file (E:\project\huongdanjava\javaio\newFile.txt).

package com.itphutran.file;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;

public class GetFileCreationDateExample
{
  public static void main(String[] args)
  {
  	
  	try{

  		Process proc =
  		  Runtime.getRuntime().exec("cmd /c dir E:\\project\\huongdanjava\\javaio\\newFile.txt");

  		BufferedReader br =
  		  new BufferedReader(
  		   new InputStreamReader(proc.getInputStream()));

  		String data ="";

  		//it's quite stupid but work
  		for(int i=0; i<6; i++){
  			data = br.readLine();
  		}

  		System.out.println("Extracted value : " + data);

  		//split by space
  		StringTokenizer st = new StringTokenizer(data);
  		String date = st.nextToken();//Get date
  		String time = st.nextToken();//Get time

  		System.out.println("Creation Date : " + date);
  		System.out.println("Creation Time : " + time);

  	}catch(IOException e){

  		e.printStackTrace();

  	}

  }
}

Kết quả:

Extracted value : 06/06/2017 01:03 AM        23 newFile.txt
Creation Date : 06/06/2017
Creation Time : 01:03

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x