Xây dựng ứng dụng web bán hàng (Shopping Cart) bằng JSP/Servlet [Phần 1]

Trải qua những loạt bài về kiến thức cơ bản để lập trình web với JSP/Servlet, ở trong loạt bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng web bán hàng (Shopping Cart) bằng JSP/Servlet. Đây là một ứng dụng thực tế khi tạo các ứng dụng website. Một trong những website thường gặp đó chính là về tin tức, và mua bán…Hy vọng với loạt bài của tôi các bạn sẽ vận dụng được những kiến thức cơ bản đã học về core jsp/serlvet cũng như hiểu quy trình để xây dựng một ứng dụng web cơ bản như thế nào.

Demo thành quả đạt được sau khi hoàn thành ứng dụng:

Kiến thức có trong ứng dụng xây dựng ứng dụng web bán hàng 

  1. Kiến thức cơ bản về JSP/Servlet, như JDBC, cách lấy dữ liệu từ form, cách truyền biến và đặc biệt là session trong Java…nếu các bạn chưa nắm kỹ thì khuyên các bạn nên xem lại các kiến thức core tại đây.
  2. Kiến thức về Font-end như HTML,CSS,JS.
  3. Ajax (Trong bài này tôi áp dụng Ajax khá nhiều và trong thực tế thì với website bán hàng, đa số xử lý bằng Ajax)
  4. MySQL – Trong loạt bài này, tôi sẽ sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MySQL. Nếu bạn nào chưa có kiến thức cơ bản có thể tìm hiểu tại đây
  5. Kiến thức cơ bản về JSTL (JSP Standard Tag Library)- các bạn có thể tìm hiểu tại đường link này, Expression Language trong JSP(Có thể không cần các kiến thức này các bạn cũng có thể xây dựng được, tuy nhiên để các bạn vận dụng và học được những kiến thức mới, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tìm hiểu trước khi xây dựng ứng dụng này nhé)


Chuẩn bị những gì để xây dựng web bán hàng (Shopping Cart) bằng JSP/Servlet 

1.Xây dựng Database: với ứng dụng cơ bản mục đích là tạo được và quản lý được giỏ hàng (Shopping Cart) thì tôi sẽ có một số bảng sau đây:

database web bán hàng

Tạo database có tên shopdemo sau đó thực hiện tạo các bảng có trong hình trên như sau:

table category:

table order_detail:

table product: 

table sorder:

table users

Thực hiện các câu truy vấn sau đây:

2.Giao diện shop + admin:

Giao diện admin các bạn có thể search nhé. Mình sẽ share các bạn giao diện public:

Link download: https://www.mediafire.com/?6f7g83sdw0w2fv6 

3.Công cụ hỗ trợ code, eclipse IDE or NetBeans IDEshop bán hàng với jsp servlet

#Tổng kết

Như vậy, qua bài này chúng ta đã chuẩn bị được những điều kiện cần để chuẩn bị cho loạt bài xây dựng ứng dụng web bán hàng (Shopping Cart) bằng JSP/Servlet.Ở bài sau chúng ta sẽ đi từng bước để bắt đầu dự án. Done tại đây nhé.