Chuyên mục: LẬP TRÌNH JAVA

Switch case trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lệnh switch case trong java. Như chúng ta đã học ở bài trước lệnh điều kiện if else trong java, switch case sinh ra để cho phép chúng ta kiểm tra nhiều điều kiện một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Switch case là…

Java cơ bản – Tìm hiểu cấu trúc điều kiện if else

Bởi IT Phú Trần

Khi thực hiện một bài toán logic hoặc trong quá trình chúng ta làm một dự án, việc sử dụng cấu trúc điều kiện if else được sử dụng thường xuyên. Vậy nên cứ nghĩ là cơ bản nhưng nó luôn được sử dụng nền tầm quan trọng của nó không đơn giản tí nào.…

Kết nối SQLite với JDBC trong Java

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn JDBC trong java, chúng ta tìm hiểu về cách kết nối SQLite với JDBC trong Java.SQLite là một thư viện cơ sở dữ liệu SQL đơn giản, nhỏ, nhanh, đáng tin cậy, không có máy chủ, không có cấu hình và không cài đặt, đang chạy trong quá…

Kết nối SQL Server với JDBC trong Java

Bởi IT Phú Trần

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để có thể kết nối SQL Server với JDBC trong Java và viết mã để kết nối cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server từ một máy khách Java. Giả sử bạn có một phiên bản SQL Server được cài đặt , chẳng hạn như…

Kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách để kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với jdbc trong java.Nội dung của bài viết này được cập nhật ở phần mục lục bên dưới: Mục lục: Download JDBC driver library của Oracle URL cơ sở dữ liệu JDBC cho cơ sở…

Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC bằng nhiều cách

Bởi IT Phú Trần

Trong java, một trong những vấn đề để tạo và xây dựng nên một ứng dụng web hoàn chỉnh, dữ liệu có nội dung động thì chúng ta cần kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lấy những data để hiển thị đúng yêu cầu của người dùng.Trong bài này chúng…

Lấy ID trả về khi insert (thêm) một dòng vào database

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy ID trả về khi insert một dòng vào database với một số hệ quản trị  cơ sở dữ liệu thườn dùng. Một số hoạt động của cơ sở dữ liệu, đặc biệt là các mối quan hệ giữa parent-child (one-to-many), bạn có thể…

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì?

Bởi IT Phú Trần

Mô hình MVC trong JAVA web JSP/Servlet là gì? Mô hình MVC là một dạng mẫu thiết kế Design Pattern được áp dụng rộng rãi với tất cả các ngôn ngữ lập trình như JAVA,PHP,ANDROID…Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và làm rõ mô hình này nói chung và trong java web…

Vì sao tránh viết code JAVA (Scriptlet) trong file JSP?

Bởi IT Phú Trần

Cái tiêu đề nói lên tất cả, vì sao nên tránh viết code JAVA (Scriptlet) trong file JSP? Đây là một trong những câu hỏi phóng vấn kinh điển dành cho các lập trình viên 2-3 năm. Nhiều khi một số lập trình viên lâu năm chưa chắc có thẻ trả lời được câu hỏi…

Tạo ứng dụng theo mô hình MVC với Java/Jsp/Servlet

Bởi IT Phú Trần

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ học cách tạo một ứng dụng MVC đơn giản bằng cách sử dụng java servlets và jsp. MVC là gì? MVC tức là Model–View–Controller là một mô hình tách biệt các mối quan tâm hữu ích. Model đại diện cho đối tượng POJO, kết nối  và tương tác…

Gửi Email trong Java Servlet

Bởi IT Phú Trần

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thấy làm thế nào để gửi một email trong ứng dụng Java Servlet. Tôi sẽ sử dụng JavaMail API cung cấp tất cả các lớp cần thiết cho việc gửi email. JavaMail API gói gọn hai gói quan trọng javax.mail và javax.mail.internet . Các gói này cung cấp…

Attribute trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

Một Attribute là một đối tượng được sử dụng để chia sẻ thông tin trong một ứng dụng web. Thuộc tính cho phép Servlets chia sẻ thông tin với nhau. Attribute  có thể được thiết lập và GET từ một trong những phạm vi sau đây: request session application Làm thế nào để gán một Attribute? public…

ServletConfig trong Java

Bởi IT Phú Trần

Khi Web Container khởi tạo một servlet, nó tạo một đối tượng ServletConfig cho servlet. Đối tượng ServletConfig được sử dụng để truyền thông tin tới một servlet trong quá trình khởi tạo bằng cách lấy thông tin cấu hình từ web.xml (Deployment Descriptor). Các phương thức ServletConfig String getInitParameter(String name):trả về một tham số khởi…

Chuyển hướng sendRedirect() trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

sendRedirect() là phương thức chuyển hướng các phản ứng đến tài nguyên khác. Phương pháp này thực sự làm cho trình khách (trình duyệt) tạo một yêu cầu mới để truy cập vào tài nguyên. Client có thể thấy url mới trong trình duyệt. SendRedirect () chấp nhận URL tương đối , vì vậy nó có…

Request Dispatcher trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

RequestDispatcher là một interface, việc thực hiện xác định một đối tượng có thể gửi yêu cầu tới bất kỳ tài nguyên nào (như HTML, Image, JSP, Servlet) trên server. Phương thức RequestDispatcher Interface RequestDispatcher cung cấp hai phương thức quan trọng : Phương pháp Sự miêu tả void forward(ServletRequest request, ServletResponse response) Chuyển tiếp yêu…

Giới thiệu về Servlet Response

Bởi IT Phú Trần

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequest và javax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Một số phương thức…

Giới thiệu về Servlet Request

Bởi IT Phú Trần

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequest và javax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Một số phương thức…