Chuyên mục: LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET

Gửi Email trong Java Servlet

Bởi IT Phú Trần

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thấy làm thế nào để gửi một email trong ứng dụng Java Servlet. Tôi sẽ sử dụng JavaMail API cung cấp tất cả các lớp cần thiết cho việc gửi email. JavaMail API gói gọn hai gói quan trọng javax.mail và javax.mail.internet . Các gói này cung cấp…

Attribute trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

Một Attribute là một đối tượng được sử dụng để chia sẻ thông tin trong một ứng dụng web. Thuộc tính cho phép Servlets chia sẻ thông tin với nhau. Attribute  có thể được thiết lập và GET từ một trong những phạm vi sau đây: request session application Làm thế nào để gán một Attribute? public…

ServletConfig trong Java

Bởi IT Phú Trần

Khi Web Container khởi tạo một servlet, nó tạo một đối tượng ServletConfig cho servlet. Đối tượng ServletConfig được sử dụng để truyền thông tin tới một servlet trong quá trình khởi tạo bằng cách lấy thông tin cấu hình từ web.xml (Deployment Descriptor). Các phương thức ServletConfig String getInitParameter(String name):trả về một tham số khởi…

Chuyển hướng sendRedirect() trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

sendRedirect() là phương thức chuyển hướng các phản ứng đến tài nguyên khác. Phương pháp này thực sự làm cho trình khách (trình duyệt) tạo một yêu cầu mới để truy cập vào tài nguyên. Client có thể thấy url mới trong trình duyệt. SendRedirect () chấp nhận URL tương đối , vì vậy nó có…

Request Dispatcher trong Servlet

Bởi IT Phú Trần

RequestDispatcher là một interface, việc thực hiện xác định một đối tượng có thể gửi yêu cầu tới bất kỳ tài nguyên nào (như HTML, Image, JSP, Servlet) trên server. Phương thức RequestDispatcher Interface RequestDispatcher cung cấp hai phương thức quan trọng : Phương pháp Sự miêu tả void forward(ServletRequest request, ServletResponse response) Chuyển tiếp yêu…

Giới thiệu về Servlet Response

Bởi IT Phú Trần

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequest và javax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Một số phương thức…

Giới thiệu về Servlet Request

Bởi IT Phú Trần

Nhiệm vụ thực sự của Servlet là xử lý yêu cầu của client. Servlet API cung cấp hai interfaces quan trọng javax.servlet.ServletRequest và javax.servlet.http.HttpServletRequest để gói gọn yêu cầu của client. Việc thực hiện các interfaces này cung cấp thông tin quan trọng về yêu cầu của client đến một servlet. Một số phương thức…

Giới thiệu về Servlet

Bởi IT Phú Trần

Để đến với loạt bài hướng dẫn lập trình web servlet,mình xin giới thiệu qua về web java servlet.Công nghệ Servlet được sử dụng để tạo các ứng dụng web. Công nghệ Servlet sử dụng ngôn ngữ Java để tạo các ứng dụng web. Các ứng dụng Web là những ứng dụng trợ giúp nằm…

Java web là gì?

Bởi IT Phú Trần

Rất nhiều bạn mới học java,chúng ta nghe đến hai từ rất quen thuộc đó là java web.Vậy Java web là gì? Trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết về vấn đề này để các bạn có thể nắm được định nghĩa,và từ đó hy vọng các bạn sẽ có những định hướng tốt…

Download File với Java Servlet

Bởi IT Phú Trần

Download file với java servlet là một trong những bài viết có trong loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet của mình .Như các bạn đã biết cách để upload file với servlet lên server,khi tiến hành upload thì cũng có thể download từ server xuống máy chủ. Qua bài viết này, người dùng có…

Kết nối cơ sở dữ liệu mysql với jdbc trong java

Bởi IT Phú Trần

Kết nối cơ sở dữ liệu mysql với jdbc trong java là kiến thức khá quan trọng đối với lập trình web với java jsp/servlet.Hiện nay có rất nhiều bài viết về kết nối jdbc trong java,tuy nhiên mình thấy viết chưa chi tiết và cụ thể cũng như không theo một tiêu chuẩn mô…

Cấu hình file jsp trong web.xml

Bởi IT Phú Trần

Cấu hình file jsp trong web.xml ,đây là nội dung bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từ a – z như thế nào nhé. Cách làm thông thường Thông thường để cấu hình file jsp ví dụ như đường dẫn trên url khi chạy trực tiếp từ file jsp,chúng ta…

Phân biệt giữa request.getParameter() và request.getAttribute() trong java?

Bởi IT Phú Trần

Sự khác biệt cơ bản giữa getAttribute() và getParameter() trong java là kiểu dữ liệu trả về, với getAttribute() trả vềobject (đối tượng) và getParameter () trả về kiểu dữ liệu String. Đối với trường hợp cả hai cùng một name thì giá trị của nó sẽ dựa vào  kiểu dữ liệu để truy xuất. Cách dùng Request.getParameter() Request.getParameter()…

Lập trình web với jsp/servlet – Bài 2 : Xử lý Form

Bởi IT Phú Trần

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn lập trình web với jsp/servlet,ở bài này chúng ta tìm hiểu về cách xử lý form với jsp/servlet như luồng hoặt động,cơ chế cũng như cách để gữi và lấy dữ liệu từ form.Đây là một trong những kiến thức cơ bản và rất quan trọng với lập…

Expression Language trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Expression Language trong JSP (EL) đã được thêm vào JSP 2.0. Mục đích của EL là để sản xuất scriptlet trong trang JSP. Cú pháp của EL trong một trang JSP là như sau:

Dưới đây expr là biểu thức EL hợp lệ. Một biểu thức EL có thể được trộn lẫn vớ HTML……

Taglib trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Các taglib trong jsp chỉ được sử dụng để xác định thẻ thư viện mà trang JSP hiện tại sử dụng. Một trang JSP có thể bao gồm nhiều thẻ taglib. JavaServer Pages chuẩn là Tag Library (JSTL), là một tập hợp các thẻ taglib JSP hữu ích, cung cấp các chức năng cốt lõi…

Include trong JSP

Bởi IT Phú Trần

Include trong JSP cho các container Web để sao chép tất cả mọi thứ trong file và dán nó vào tập tin JSP hiện tại. Cú pháp của Include trong JSP là:

Ví dụ về include directive welcome.jsp

header.jsp

Ví dụ trên được trình bày một thực tế rất chuẩn. Bất cứ khi nào chúng…

Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

Bởi IT Phú Trần

JSP cung cấp quyền truy cập vào một số đối tượng ẩn trong jsp hay gọi cách khác là Implicit Objects trong jsp ,đại diện cho một số đối tượng thường được sử dụng cho các servlet mà các nhà phát triển JSP cần phải sử dụng. Ví dụ, bạn có thể lấy dữ liệu tham số…