Toàn tập kế thừa (extends) trong Java

Written by IT Phú Trần on 09/08/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA with 65 comments.

Một trong những kiến thức khá quan trọng nhất trong lập trình Java đó chính là tính kế thừa (extends) trong Java. Đây là kiến thức bạn bắt buộc phải học và hiểu cơ chế, ý nghĩa của nó để có thể áp dụng trong ứng dụng của bạn. Khi chúng ta nói về tính […]

Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java?

Written by IT Phú Trần on 17/07/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE with 19 comments.

Đây cũng là một câu hỏi khá hay khi chúng ta lập trình với Java.Cũng như đi phỏng vấn cũng có thể gặp. Vậy Vì sao phép tính chia cho một số 0.0 không xảy ra ngoại lệ trong Java ??? Cùng nhìn vào một ví dụ bên dưới khi chia mẫu số với một số […]

overload và orderride trong java hình 2

Phân biệt ý nghĩa và cách sử dụng overload và override trong Java

Written by IT Phú Trần on 07/07/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA with 318 comments.

Khi làm việc với Java, một trong những khái niệm cực kỳ cơ bản nhưng rất quan trọng không thể không biết đó chính là overload và override. Tuy cơ bản, nhưng đây là những kiến thức được hỏi trong những lần phỏng vấn của các nhà tuyển dụng Java. Các câu hỏi như “Phân biệt […]

Tìm hiểu về lệnh Switch/case trong Java

Written by IT Phú Trần on 26/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 54 comments.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lệnh lệnh  Switch/case trong Java. Như chúng ta đã học ở bài trước lệnh điều kiện if else trong java, lệnh switch case trong java sinh ra để cho phép chúng ta kiểm tra nhiều điều kiện một cách dễ dàng và rõ ràng […]

vòng lặp for trong java

Vòng lặp for trong Java

Written by IT Phú Trần on 24/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 7 comments.

Một trong những vòng lặp được sử dụng nhiều nhất không ai khác chính là vòng lặp for trong java.Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho những bạn bắt đầu học Java basic cũng như những bạn chưa nắm được kiến thức cơ bản của vòng lặp for trong Java tham khảo nhé. Vòng lặp […]

Hướng dẫn tạo menu trong Java

Written by IT Phú Trần on 24/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 146 comments.

Có lúc nào các bạn gặp một bài toán hay ứng dụng yêu cầu tạo menu trong Java. Để tạo được một menu chúng ta có rất nhiều cách, tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo menu sử dụng switch case và vòng lặp do while nhé. [the_ad […]

Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner trong Java

Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner trong Java bằng nhiều cách

Written by IT Phú Trần on 24/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 232 comments.

Ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn về cách sử dụng Scanner trong java.Tuy nhiên chúng ta chưa xử lý được trôi lệnh khi dùng scanner trong Java. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trôi lệnh với một số cách thường dùng. [the_ad id=”3598″] Trôi lệnh khi sử […]

scanner trong java

Nhập xuất dữ liệu sử dụng Scanner trong Java

Written by IT Phú Trần on 24/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 115 comments.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Scanner trong Java để nhập và xuất dữ liệu. Vậy có lúc nào các bạn nhận được một câu hỏi khi làm phần Java core rằng, hãy nhập và xuất dữ liệu từ bàn phím. Các bạn không biết và mơ hồ về […]

Mảng (Array) trong Java

Written by IT Phú Trần on 14/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 164 comments.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý mảng (array) trong Java. Theo tôi khi làm việc với Java, thì mảng (array) ít khi sử dụng vì một số hạn chế của nó. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải biết và tìm hiểu để sau này các bạn áp […]

Gán nội dung của một file vào một biến trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 35 comments.

Hầu hết mọi người sẽ đọc nội dung của một file và gán cho chuỗi StringBuffer hoặc String. Đây là một mẹo khác mà bạn có thể quan tâm – cách gán toàn bộ nội dung của một file vào một biến với một câu lệnh của Java, hãy thử nó 🙂 Thí dụ Trong […]

Ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 12 comments.

Dưới đây là ví dụ Java để chứng minh làm thế nào để ghi nội dung tiếng việt UTF-8 vào một file trong Java. Hướng dẫn ghi nội dụng tiếng việt vào một file Tạo một file như sau: E:\project\huongdanjava\javaio\demotest.txt Tạo file DemoWriteUTF8.java

Kết quả  

Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 59 comments.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java. Một file có nội dung như sau: Dưới đây là ví dụ để chứng minh làm thế nào để đọc dữ liệu được mã hoá “UTF-8” từ một file trong Java:

Kết […]

Kiểm tra file ẩn (hidden) trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 17 comments.

Để kiểm tra file ẩn (hidden) hay không trong java chúng ta sử dụng phương thức isHidden() thuộc gói java.io.File. Để chứng minh chúng ta sẽ làm một ví dụ như bên dưới: Tạo file FileHidden: Ví dụ:

Kết quả:

 

Cách kiểm tra file có tồn tại hay không trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 50 comments.

Trong Java, các bạn có thể sử dụng phương thức File.exists() để kiểm tra file đó có tồn tại hay không. Cách xử lý để kiểm tra file đó đã tồn tại hay chưa:

Kết quả:

Lấy tổng số dòng của một file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 62 comments.

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách lấy tổng số dòng của một file trong Java.Lớp LineNumberReader là một lớp hữu ích để xử lý các dòng của một file, bạn có thể sử dụng phương thức LineNumberReader.readLine() để lặp và tích lũy nó như là tổng số dòng. Một dòng được coi là một dòng nếu […]

Lấy kích thước file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 44 comments.

Trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length() để lấy kích thước file theo byte. Thí dụ Lấy kích thước của file hình ảnh (E:\project\huongdanjava\javaio\javaio.png) có 10KB

Kết quả:

 

Cách tạo một file chỉ dùng để đọc

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 17 comments.

Một chương trình Java để chứng minh việc sử dụng phương thức setReadOnly() java.io.File để tạo một file chỉ đọc. Kể từ JDK 1.6, phương thức setWritable(), sử dụng để có thể ghi được file. Thí dụ

Đầu ra

 

Thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 11 comments.

Đây là một ví dụ để hiển thị việc sử dụng File.setLastModified() để thay đổi ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong java. Phương thức này chấp nhận ngày sửa đổi mới bằng milliseconds (long type), một số kiểu chuyển đổi dữ liệu được yêu cầu. Ví dụ về cách thay đổi ngày […]

Lấy ngày sửa đổi cuối cùng của một file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 174 comments.

Trong Java, bạn có thể sử dụng File.lastModified() để nhận các dấu thời gian đã sửa đổi gần đây nhất của một file. Phương thức này sẽ trả về thời gian bằng milliseconds (long value), bạn có thể định dạng nó bằng SimpleDateFormat để làm cho nó trở thành một định dạng yêu thích, dễ […]

Hướng dẫn lấy ngày tạo file trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 185 comments.

Vì trong Java không có phương thức nào để lấy ngày tạp file trong java. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cách giải quyết sau để có được ngày tạo file trên hệ điều hành Windows. Ý tưởng : Sử dụng cmd  trên Windows, gõ lệnh để liệt kê ngày tạo file.Gõ lệnh như […]

Hướng dẫn di chuyển file đến một thư mục khác trong Java

Written by IT Phú Trần on 06/06/2017 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 8 comments.

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để di chuyển một file đến một thư mục khác trong Java. Java.io.File không chứa bất kỳ phương thức nào đã xây dựng cho việc thực hiện di chuyển file, nhưng bạn có thể tự nghĩ ra cách với hai lựa chọn thay thế sau đây: […]